***СТАТУТ ОШ "Јован Јовановић Змај"

*ПРАВИЛНИ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

*ПРАВИЛНИК О МЕРАМА,НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА

*ПРАВИЛНИК О ПОНАШАЊУ

*ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

*ПРАВИЛНИК О НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА

*ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА

 

**ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

**ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА