ОШ "Јован Јовановић Змај"

Адреса школе:   Школска бр. 3

                             21208 Сремска Каменица

Секретар (телефон) 021/464-506

Директор (тел/факс)  021/463-013

Рачуноводство (тел/факс) 021/464-962

Школа (издвојено одељење) у Лединцима (телефон) 021/886-024

е-пошта школе: jjzmajkamenica@open.telekom.rs

Жиро рачун школе: 840-292660-95 ПИБ: 100803367

Ако желите да пошаљете поруку попуните овај упитник

Унесите име и презиме :

Унесите е-пошта :

Оставите пoруку

Преглед порука

  

Администратори сајта су : професор Зорана Ловрић-Јухас и професор Дарко Крајишник