Дан девојчица тим за професионалну орјентацију овде..

*

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРОГРАМА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ

 

 

Професорка немачког језика и члан ПО тима Јасминка Амиџић је представила програм професионалне оријентације и портфолија за ученике активу наставника шестих разреда, који су од ове школске године укључени у овај пројекат. Актив шестог разреда је упознат са планом и програмом, као и са начином рада у оквиру професионалне оријентације и њиховом начину представљања ученицима. Представљен је и портфолио ученика, који ће ученици сами водити и који ће за њих представљати базу података при избору школа и занимања, планирања каријере и укључивања у свет рада, а самим тим и допринети развоју личности детета. На крају ће сваки портфолио имати свог аутора, који представља његову праву слику, слику његових интересовања, вештина и способности, а које ће открити великим делом кроз радионице које буду радили. Портфолио ће садржати и податке о занимањима и школама које ће ученици сакупљати током овог програма, модел образаца који се попуњавају при упису у средњу школу, модел конкурса, мотивационог писма....

Постојаће и листа података са адресама установа, агенција, сајтова где се може доћи до информација потребних при доношењу одлуке о будућем занимању и школи.

Активу је представљен    и начин повезивања овог програма са редовном наставом - конкретан пример са часовима немачког језика, на којима су ученици представљајући своја будућа занимања кроз прављење беџева, повезивали   занимања   са занимањима на немачком језику и све објединили у један рад на тему „ЗАНИМАЊА – BERUFE“ .

 

Професор ка   немачког   језика

Јасминка Амиџић

НАСИЉЕ У ШКОЛИ

СТОП НАСИЉУ-САРАДЊА НЕ КОНФЛИКТ

       Насиље је све чешћа појава у свим сферама друштва, како међу младима у школи, на јавним местима, тако и у породици.

Велики број деце никад ником e не исприча шта им се све догађа. А да је насиље у школи    све чешћа тема и велики проблем овог друштва, доказ су и многи новински чланци. Да се о овој теми разговара и да се ученици едукују на ту тему, доказ су радионице спроведене у шестим разредима, као и панои едукативног карактера који су направљени на ту тему. Кроз ове радионице ученици су схватили озбиљност проблема и изнели своја сазнања и искуства о том проблему. Ученици су говорили о својим искуствима, као и о искуствима својих другова, наводили су примере злостављања младих на улици, у школи од стране других ученика, као и о злостављању у породици. Ученици су наводили примере вербалног и физичког злостављања. На мети злостављања су обично несигурна, повучена, тиха и осетљива деца. Сигнали који упућују на злостављање су: избегавање школе, страхови, лоше оцене, отпор према друштву, здравствени проблеми...

Будући да су све наведене жртве злостављања под претњом морале да ћуте

о свему што им се дешава, мото ове групе ученика и њихових одељењских старешина је „РАЗГОВАРАЈТЕ, СТАВИТЕ ДО ЗНАЊА ДА НЕ ТОЛЕРИШЕТЕ НАСИЉЕ! НЕМОЈТЕ НА НАСИЉЕ ОДГОВАРАТИ НАСИЉЕМ!“

  Професорка немачког језика

 Јасминка Амиџић

 

* Чтвртак, 28. новембра, у Сремским Карловцима је било одржано такмичење на тему професионалне оријентације. На такмичењу је учествовало 7 новосадских школа. Ученици осмих разреда су имали прилику да се забаве, а и да науче нешто ново. Свако од ученика је морао да одабере једну област у којој ће се такмичити, нпр: едукација, економија, право, медицина, ИТ сектор... Научили смо разне ствари о нашим будућим занимањима. Сваки ученик је могао да се определи за једно занимање. Са мојим другарицама и са мном су радиле две економисткиње, које су нам дале јаснију слику о нашем будућем послу. Пошто нас је било по 21 у групи, а само један ученик је могао проћи у следећи круг такмичења, морали смо да се потрудимо да поставимо што више занимљивих и маштовитих питања. Пошто сам ја прошла даље, са осталим првопласиранима из првог круга, нас седморо, у другом кругу је имало задатак да напише и представи свој ЦВ. Најбољи ЦВ је победио. Ученица која се определила за медицину освојила је прво место, ученик који је заступао ИТ сектор освојио је друго место, а ја са својим економским послом, освојила сам треће место. Иако нисам победила, ово је за мемне (а верујем и за друге) било једно веома корисно искуство које ће нам сигурно у будућности помоћи при одабиру заниммања, писању молби, биографија и разговорима за посао.