Тимови у школи и списак чланова тимова


Тим за самовредновање рада школе

1.     Александра Ћирић

2.     Оливера Михић, координатор

3.     Милена Станић

4.     Гордана Гајић

5.     Тамара Пазаркић

 

Тим за инклузивно образовање

1.     Александра Ћирић

2.     Оливера Михић, координатор

3.     Милена Станић,педагог

4.     Гордана Витас

5.     Татјана Дурутовић

6.     Гордана Гајић

7.     Дамир Хорватиновић

8.     Данијела Шакота

9.     Јасминка Амиџић

10.  Милена Малобабић

11.  Милена Дејановић

12.  Романа Клајић

 

Тим за развојно планирање

1.     Александра Ћирић

2.     Зорана Ловрић-Јухас

3.     Ранка Грковић

4.     Ивана Шимуновић

5.     Михајловић Наташа, координатор

6.     Дарко Крајишник

 

Тим за заштиту деце од насиља,злостављања и занемаривања детета

1.     Александра Ћирић

2.     Бранислава Маодуш, координатор

3.     Биљана Иветић

4.     Аранка Сић

5.     Бранка Радовановић

6.     Милена Станић

7.     Оливера Михић

8.     Зорана Рајић

9.     Гордана Гајић

 

Тим за израду Годишњег плана рада школе и израду Извештаја

1.     Александра Ћирић

2.     Дарко Крајишник

3.     Милена Станић

4.     Оливера Михић

5.     Весна Јотић

 

Тим за ажурирање сајта школе

1.     Дарко Крајишник

2.     Зорана Ловрић-Јухас

3.     Данијела Шакота

4.     Зоран Цвијић

5.     Немања Атанасковић

6.     Слађана Кнежевић

7.     Вера Стојшић-Гашпаровски

8.     Сан Дражић

9.     Јован Драча

10.  Радослав Божић

 

Тим за координацију рада са родитељима

1.     Гордана Трипуновић

2.     Богдан Павловић

3.     Предраг Ћосић

4.     Драга Слијепчевић

5.     Снежана Мирковић

6.     Марија Драгин

7.     Марија Туцић Девић

8.     Ђенђи Лукић

 

 

Тим за израду школских правилника

1.     Александра Ћирић

2.     Јелена Скоко

3.     Татјана Могић

 

Тим за статистички обраду података

1.     Весна Јотић

2.     Дарко Крајишник

3.     Оливера Михић

 

Тим за екологију

1.     Лидија Лончар Павловић

2.     Тамара Гавриловић (Виолета Јововић)

3.     Ружица Шкорић

 

Тим за естетско уређење школе

1.     Мирјана Џудовић

2.     Драгица Будић

3.     Љиљана Узелац

4.     Оливера Марчић

5.     Снежана Мирковић

6.     Душица Аџић

7.     Вера Стојшић Гашпаровски

8.     Аранка Сић

9.     Весна Варга

10.  Гордана Витас

11.  Љиљана Ивошевић

12.  Данијела Корица

13.  Константин Гушић

14.  Иван Булатовић

15.  Сан Дражић

16.  Милан Ињац

17.  Светлана Зеремски

 

 

 

Тим за израду пројеката

1.     Дарко Крајишник

2.     Ћирић Александра

3.     Јелена Радуловић

4.     Весна Јотић

5.     Зоран Цвијић

6.     Бранислава Маодуш

7.     Вера Стојшић-Гашпаровски

8.     Лидија Павловић-Лончар

9.     Душица Аџић

10.  Светислав Миланков

11.  Велибор Илић

12.  Радослав Божић

13.  Смиљка Радуловић

 

Тим за стручно усавршавање

1.     Јованка Стојанић

2.     Маријана Поп Јованов

3.     Мирјана Зарифовић

4.     Јелена Радуловић

5.     Светлана Антић

6.     Данијела Шакота

7.     Гордана Гајић

8.     Данијела Корица

 

Тим за BABY EXIT и PR школе

1.     Јелена Радуловић

2.     Јованка Стојанић

3.     Данијела Шакота

4.     Татјана Богојевић

5.     Маријана Поп Јованов

6.     Тамара Гавриловић

7.     Зорана Рајић

8.     Данијела Милановић

 

 

 

Тим за Професионалну оријентацију

1.     Оливера Михић

2.     Богдан Павловић

3.     Данијела Шакота

4.     Данијела Глигорић

5.     Весна Јотић

6.     Јаминка Амиџић

 

Тим за школске новине

1.     Зорана Ловрић-Јухас

2.     Ранка Грковић

3.     Данијела Глигорић

4.     Слађана Кнежевић

Тим за обележавање значајних датума

1.     Ранка Грковић

2.     Вера Стојшић-Гашпаровски

3.     Зорана Ловрић-Јухас

4.     Зоран Хорватов

5.     Тамара Гавриловић

 

Тим за ЕКО камп

1.     Вера Стојшић-Гашпаровски

2.     Лидија Павловић-Лончар

3.     Душица Аџић

4.     Светислав Миланков

5.     Тамара Гавриловић