Силвиа Коњевић (рођ. Киш), дипломирани педагог, рођена је у Новом Саду. Завршила је oсновну школу „Прва војвођанска бригада“ и гимназију „Исидора Секулић“, друштвено-језички смер. Дипломирала је 2011. године на Филозофском факултету у Новом Саду, на смеру Педагогија. Бавила се волонтерским радом са ученицима другог разреда у oсновној школи „Соња Маринковић“, са децом у Дечијој болници, као и са старима у невладиној организацији „Caritas“. Учествовала је у реализацији Дечијег фестивала мултикултуралности „Хајде да се упознамо“ у оквиру пројекта Културног центра Новог Сада и радила на пројекту „Онлајн школа гитаре“ у Удружењу „Музички и едукативни центар Carpe Diem“.

a                                                                                                           

Оливера Михић, психолог  

Рођена у Новом Саду. У Бачкој Паланци  је завршила основну и средњу школу.

Филозофски факултет завршила је у Новом Саду. На пословима психолога школе ради од 1994. године.  

a                                                                                                                   

Ружица Шкорић, медијатекар - библиотекар  

Рођена у Карину, у Хрватској. У Винковцима је завршила основну и средњу школу.

Педагошки факултет завршила је у Осијеку. На пословима библиотекара - медијатекара школе ради од 2006. године.