Директорка школе:

проф. Александра Ћирић

Рођена је у Новом Саду, а цео свој живот живи у  Сремској Каменици,  где је завршила основну школу,  баш ову у којој је данас директор. Учитељски  факултет је завршила  у Сомбору. У школи је до  2010. радила као учитељ, од када је директор школе.

 

Заменици директора:

проф. Данијела Шакота

проф. Дарко Крајишник

Секретар школе:

Јелена Скоко, дпл.правник

 

Административни радници:

Силвана Стругало, књиговођа

Галовић Бранка, благајник