*АКТИ ШКОЛЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА 2016-2017 ПОГЛЕДАЈ  ПРЕУЗМИ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКЕ 2015-2016 ПОГЛЕДАЈ  ПРЕУЗМИ

РАЗВОЈНИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА 2016-2017 ПОГЛЕДАЈ  ПРЕУЗМИ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2014/2018 ПОГЛЕДАЈ  ПРЕУЗМИ

*КАТАЛОГ УЏБЕНИКА ПОГЛЕДАЈ  ПРЕУЗМИ

*ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ УЧЕНИКА ПРВОМ КВАРТАЛУ 2016-2017.

*ГОДИШЊИ ПЛАНОВИ

 

*РАСПОРЕДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ШКОЛСКИ ФОРМУЛАРИ

* ПОРТФОЛИО

* ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ

* БОДОВАЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

*СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

* КАТАЛОГ УЏБЕНИКА

2. ОБРАСЦИ

* Извештај су

* Извештај актива

* Извештај активности

* Извештај о интерној обуци

* Извештај са такмичења

* Лични извештај

*Лични извештај о стручном усавршавању

* Припрема ученика за такмичење

* Седница формулар

* Списак присутних

* Угледни час праћење

* Појам угледни

* Најава угледног часа

* Извештај са угледног часа

Документа припремили

Тим за СУ